ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร มอบหมายให้คุณครูณฐวัตร พรภู่พุทธคุณ และคุณครูเลิศดาว กลิ่นศรีสุข ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี ผลการประกวดได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ภายใต้โครงการดินใบไม้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2 ที่ได้ประยุกต์ความคิดจาก้ใบไม้แห้งมาเป็นวัตถุดิบหลักดินใบไม้สามารถนำไปปรับปรุงดิน และปลูกพืชในแปลงปลูกเกษตร และในกระถาง ทำให้ดิน
มีคุณภาพที่ดีขึ้น การระบายน้ำและอากาศดี ซึ่งสังเกตได้จากพืชผัก ไม้ผล ไม้ประดับต่างๆ ที่เจริญงอกงาม ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ดินใบไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี ปลอดสารพิษ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคผักและผลไม้ เหมาะกับผู้รักการปลูกพืชระดับครอบครัวโดยการปลูกเองทานเอง

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม