กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม ร่วมเชิดชูคุณแม่ดีเด่นตัวแทนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากร ขอนแก่น คือ คุณครูจิราพร ฉิมหลวง และผู้ปกครองนักเรียนที่มีการมอบเกียรติบัตร เชิดชูแม่ดีเด่น พิธีล้างเท้าแม่จากลูก ส่งเสริมสนับสนุนความรัก ความผูกพันให้กับสถาบันครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากร ขอนแก่นวันที่ 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ลุล่วงไปได้ด้วยดี

https://www.facebook.com/pg/TUPKK/photos/?tab=album&album_id=680572165640534

คลิกที่นี่ เพื่อดูภาพเพิ่มเติม