กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหารและองค์กรหลักโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร และคณะ ร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหารและองค์กรหลักโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2561โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม