งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร และคณะ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมทักษะการอาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพสุนทรียภาพด้านดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะการแสดงการกีฬาและสิ่งประดิษฐ์ในระดับมัธยมศึกษา และเพื่อคัดเลือกตัวแทนของแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม