โครงการค่าย STEM Robotic TUPKK

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร อาจารย์ ดร.นฏกร ประมายันต์ และนักศึกษาชมรมหุ่นยนต์เล็ก สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณนาฏพรรณ กองสุข ผู้จัดการทั่วไปด้านสนับสนุนโรงงานขอนแก่น (บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำหุ่นยนต์มาเป็นสื่อในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และกระบวนการการคิดขั้นสูง เพื่อส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน จึงได้จัดโครงการค่าย STEM Robotic TUPKK ขึ้น

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม 2