กตัญญู มุทิตาจิต ศรัทธา คารวะ … ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ได้จัดกิจกรรมกตัญญู มุทิตาจิต ศรัทธา คารวะ … ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายนามข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ คุณครูพูนตา ไตรยสุทธิ์ คุณครูศิวิไล วรรณพิมพ์ และ คุณครูยศนันท์ ขันทะ ในกิจกรรมมีการมอบดอกไม้ การกล่าวขอขอมา การมอบมาลัยกร ขับเสภามุทิตาจิต การมอบของที่ระลึก และผู้เกษียณทั้ง ๓ ท่าน กล่าวความรู้สึกอำลานักเรียน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม