การอบรมครูผู้สอน เพื่อขยายผลพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (PLC-Kksec 25 Model)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ได้จัดให้มีการอบรมครูผู้สอน เพื่อขยายผลพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (PLC-Kksec 25 Model) แบบทดสอบออนไลน์และกิจกรรมแบบออนไลน์โดยใช้ Google App for Education ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม