โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น รับมอบ ถังขยะอินทรีย์ จากตัวแทนเทศบาลตำบลท่าพระ

ท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร และ คุณครูราตรี สมชม เป็นตัวแทนโรงเรียนฯ รับมอบ ถังขยะอินทรีย์ จากตัวแทนเทศบาลตำบลท่าพระ ทั้งนี้ในนามโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และจะนำถังขยะอินทรีย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด