กิจกรรมวันปิยมหาราช ๒๕๖๑

๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร พร้อมด้วยคณะครู ถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทย ณ ห้องเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น