โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฎฐพร ชินบุตร ร่วมให้การต้อนรับ ท่านคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๑ นำโดยท่าน พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม