โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
E-Newsletter
สัปดาห์ห้องสมุด โครงการ “ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนsาช

ในวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การตอบปัญหาน่ารู้ออนไลน์ การประกวดแข่งขันเล่านิทาน และการถ่ายรูปคู่หนังสสือเล่มโปรด


โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,12:01   อ่าน 451 ครั้ง