โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
E-Newsletter
กิจกรรมคณิตศาสตร์ โครงการ MATH ONE BACK TO SCHOOL ปี 13

17 สิงหาคม 2565 1 โครงการ MATH ONE BACK TO SCHOOL ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารงาน วิชาการนําโดยท่านผู้อํานวยการผลสัณห์ พิมพ์ภักดี ท่าน รองผู้อํานวยการพูนสุข เหลี่ยมสิงขร คณะครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นได้จัดกิจกรรมบรรยายความรู้เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ล้วนเต็มไปด้วยความสนุกสนานของนักเรียนและคณะครูทุก ท่าน

 
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 430 ครั้ง