โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 (อ่าน 252) 16 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2565 (อ่าน 249) 16 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระพันปีหลวง)2565 (อ่าน 247) 09 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2565 (อ่าน 266) 03 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษา 2565 (อ่าน 277) 03 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรครูอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 274) 25 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2565 (อ่าน 284) 25 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสุนทรภู่ ประจำปี 2565 (อ่าน 269) 18 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 166) 11 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 161) 02 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 177) 28 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 156) 12 พ.ค. 65