โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
ลูกพระเกี้ยวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 16-19 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการ active learn
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65