โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
ผู้บริหาร

นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
มาโรงเรียนกับเรียนออนไลน์
มาโรงเรียน
เรียนออนไลน์
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนยางคำพิทยาคม ห้วยยาง กระนวน 04-3210-712
2 โรงเรียนชนบทศึกษา ชนบท ชนบท 043-286208
3 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ไชยสอ ชุมแพ 043 - 312962
4 โรงเรียนลำน้ำพอง ท่ากระเสริม น้ำพอง 043-210263
5 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก น้ำพอง น้ำพอง
6 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม บัวใหญ่ น้ำพอง 043-450886
7 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สะอาด น้ำพอง 043306472
8 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย หนองกุง น้ำพอง
9 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด 0660209414
10 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หัวหนอง บ้านไผ่ 043272541
11 โรงเรียนโนนข่าวิทยา โนนข่า พล 043-418240
12 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นาข่า มัญจาคีรี 043210128
13 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก โพนเพ็ก มัญจาคีรี -
14 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สีชมพู สีชมพู 043-210210
15 โรงเรียนไตรคามวิทยา ดงเค็ง หนองสองห้อง 043-001333
16 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา หนองสองห้อง หนองสองห้อง 043-491131
17 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ยางคำ หนองเรือ
18 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม บ้านดง อุบลรัตน์ 043210804
19 โรงเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ขามป้อม เปือยน้อย 0-4321-0010
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ท่าพระ เมืองขอนแก่น 043346404
21 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น 043210260
22 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 0-4342-3069
23 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ศิลา เมืองขอนแก่น 043-344173
24 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สาวะถี เมืองขอนแก่น 043448380
25 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ โคกสี เมืองขอนแก่น 043-283015
26 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ท่านางแนว แวงน้อย 043-278084
27 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม แวงใหญ่ แวงใหญ่ 0-4349-6055
28 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย 043216158
29 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม โนนศิลา โนนศิลา 0-4328-1060