โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
ผู้บริหาร

นางณัฏฐพร ชินบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/06/2020
ปรับปรุง 18/12/2020
สถิติผู้เข้าชม 7725
Page Views 11171
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนยางคำพิทยาคม ห้วยยาง กระนวน 04-3210-712
2 โรงเรียนชนบทศึกษา ชนบท ชนบท 043-286208
3 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ไชยสอ ชุมแพ 043 - 312962
4 โรงเรียนลำน้ำพอง ท่ากระเสริม น้ำพอง 043-210263
5 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก น้ำพอง น้ำพอง
6 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม บัวใหญ่ น้ำพอง 043-450886
7 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย หนองกุง น้ำพอง
8 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หัวหนอง บ้านไผ่ 043272541
9 โรงเรียนโนนข่าวิทยา โนนข่า พล 043-418240
10 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นาข่า มัญจาคีรี 043210128
11 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก โพนเพ็ก มัญจาคีรี -
12 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สีชมพู สีชมพู 043-210210
13 โรงเรียนไตรคามวิทยา ดงเค็ง หนองสองห้อง
14 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สำโรง หนองสองห้อง 043-306422
15 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา หนองสองห้อง หนองสองห้อง 043-491131
16 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม บ้านดง อุบลรัตน์ 043210804
17 โรงเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ขามป้อม เปือยน้อย 0-4321-0010
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ท่าพระ เมืองขอนแก่น 043346404
19 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น 043210260
20 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 0-4342-3069
21 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ศิลา เมืองขอนแก่น 043-344173
22 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ศิลา เมืองขอนแก่น 0856969442
23 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สาวะถี เมืองขอนแก่น 043448380
24 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ โคกสี เมืองขอนแก่น 043-283015
25 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ท่านางแนว แวงน้อย 043-278084
26 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม แวงใหญ่ แวงใหญ่ 0-4349-6055
27 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย 043216158
28 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม โนนศิลา โนนศิลา 0-4328-1060