ผู้เขียน: ธีระวัฒน์ แก้วจันทร์

กิจกรรม

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลท่าพระ

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น มอบหมายให้อาจารย์ณฐวัตร พรภู่พุ […]

กิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น มอบหมายให้ อาจารย์วีระ เรืองสีร […]

กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันการศึกษา

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น มอบหมายให้ อาจารย์ณฐวัตร พ […]

กิจกรรม

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และมุฑิตาคารวะอาจารย์สุขุม ทินนรัตน์

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คระครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมงา […]

กิจกรรม

โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ […]

กิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครูและนักเรียน ร่วมเปิดกิจกร […]

กิจกรรม ข่าวกลุ่มสาระฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพิธีเปิดห้องเรียนภาษาแลวัฒนธรรมจีน

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครู […]

ข่าวกลุ่มสาระฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมครูตามโครงการ U-School mentoring

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโค […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

OCOP 4.0 นวัตกรแห่งความคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น เข้ารับเกียรติบัตรจาก    ดร.นิว […]