ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมศูนย์การเรียนรู้และสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ดร.ณัฎฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น มอบหมายให้ คณะครูและนักเรียน เข […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ “ SIAO MODEL ”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นำโดย ผอ.ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร  พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงความเป็นเลิศ […]

กิจกรรม ข่าวกลุ่มสาระฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพิธีเปิดห้องเรียนภาษาแลวัฒนธรรมจีน

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครู […]

ข่าวกลุ่มสาระฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมครูตามโครงการ U-School mentoring

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโค […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

OCOP 4.0 นวัตกรแห่งความคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น เข้ารับเกียรติบัตรจาก    ดร.นิว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครู แล […]