ข่าวกลุ่มสาระฯ

กิจกรรม ข่าวกลุ่มสาระฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพิธีเปิดห้องเรียนภาษาแลวัฒนธรรมจีน

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครู […]

ข่าวกลุ่มสาระฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมครูตามโครงการ U-School mentoring

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโค […]

กิจกรรม ข่าวกลุ่มสาระฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครู แล […]