กิจกรรม

กิจกรรม

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563ขอนแก่น ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คุณครูกนกวรรณ ศ […]