กิจกรรม

กิจกรรม

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning”

วันที่ 27 กันยายน 2562  ดร.ณัฏฐพร  ชินบุตร  พร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประเมิน […]