กิจกรรม

กิจกรรม

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา “ตุ้มโฮม -รวมใจ สายใยน้องพี่”

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครู บุคลากรทางกา […]

กิจกรรม

มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่าย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

ผอ.ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะครู และนักเรียนแกนนำ เข้า […]

กิจกรรม

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ผอ.ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น และตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนฯ เ […]