กิจกรรม

กิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร คณะครูและนักเรียน ร่วมพิ […]

กิจกรรม

อำลา ครูเก่า ต้อนรับ ครูใหม่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ได้จัดกิจกรรม (อำลา ครูเ […]

กิจกรรม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น นำโดยท่านผู้อำนวยการ ด […]

กิจกรรม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันสถาปนาตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑”

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 0๘.00 น. ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น […]

กิจกรรม

การอบรมครูผู้สอน เพื่อขยายผลพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (PLC-Kksec 25 Model)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ได้จัดให้มีการอ […]

กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนครูในการจัดการขยะ (Zero Waste)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติก […]

กิจกรรม

กตัญญู มุทิตาจิต ศรัทธา คารวะ … ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ได้จัดกิจกรรมกตัญญู มุทิ […]