ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 และ ม.4

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/จัดคะแนน-ม1-ปี-2562.pdf” icon=”download”]ประกาศผลสอบ ม.1[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/จัดคะแนน-ม4-ปี-2562.pdf” icon=”download”]ประกาศผลสอบ ม.4[/button]