ตรวจสอบผลการเรียน

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-2-1-1-2.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-2-1-2.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-2-1-3.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-1-2-1.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-1-2-2.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-1-2-3.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-2-3-1.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-2-3-2.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-2-4-1.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-2-4-2.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-2-5-1.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-2-5-2.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-2-6-1.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1[/button]

[button link=”https://tupkk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/ต.2ก-2561-2-6-2.pdf” icon=”download”]ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2[/button]