ผู้เขียน: GodlovePraew

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม

นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ได้จัดอบร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำคณะครู บุคลากรทาง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น พร้อมคณะครู และบุคล […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น พร้อมคณะครู และบุคล […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น พร้อมคณะครู และบุคล […]