กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ดร.ณัฎฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น มอบหมายให้ คณะครูและนักเรียน ร่ […]

กิจกรรม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการลดการสูญเสียอาหารและการจัดการขยะอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น เข้าร่วม […]

กิจกรรม

กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ 16 ปี

วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฐพร ชินบุตร พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน  ทำบุญตักบาตรข้าว […]

กิจกรรม

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษา : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2562 ( Summit Workshop : CAS U-School )

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ ( MOU ) โครงการพัฒนาคุ […]

กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอน […]