โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
คณะผู้บริหาร

นาย พลสัณห์ พิมพ์ภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นาย พูนสุข เหลี่ยมสิงขร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา