โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นค่ะ...
ภาพกิจกรรม
แจ้งจากผ่ายวิชาการ
แจ้งหยุดเรียน วันที่ 26-27 ก.ค.2565
E-Newsletter
กิจกรรมวันปิยะบหาราช ประจำปี 2565
ลูกพระเกี้ยวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 16-19 สิงหาคม 2565
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 16 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2565 16 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระพันปีหลวง)2565 09 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2565 03 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษา 2565 03 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรครูอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 25 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2565 25 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสุนทรภู่ ประจำปี 2565 18 มิ.ย. 65
ลูกพระเกี้ยวรักการอ่าน
บัญชีจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565) 26 ก.ค. 65
จับตา กมธ. ลงมติ ให้ครูของรัฐและ อปท. เป็นข้าราชการครู หรือไม่ 26 ก.ค. 65
แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 26 ก.ค. 65
เข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ (Line Official) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 26 ก.ค. 65
จัดสรรงบ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 6 ส.ค. – ก.ย. 2565 26 ก.ค. 65
วิจัยในชั้นเรียน 250 เรื่อง (ไฟล์ word แก้ไขได้) ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลดฟรีที่นี่ 26 ก.ค. 65
กลวิธี สอนให้เด็ก อ่านออกเขียนได้ 26 ก.ค. 65
คู่มือการจัดทำแผน ชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2565 – 2569 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26 ก.ค. 65
ลงทะเบียนอบรม IPST SMT Teacher ประถมต้น ประถมปลาย การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 โดย สสวท. เปิดลงทะเบียน 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 26 ก.ค. 65
แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 25 ก.ค. 65
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ลิ้งค์น่าสนใจ