โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 (อ่าน 155) 16 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2565 (อ่าน 151) 16 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระพันปีหลวง)2565 (อ่าน 159) 09 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2565 (อ่าน 172) 03 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ทำบุญตักบาตรช่วงเข้าพรรษา 2565 (อ่าน 177) 03 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรครูอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 179) 25 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2565 (อ่าน 186) 25 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสุนทรภู่ ประจำปี 2565 (อ่าน 174) 18 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 117) 11 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 111) 02 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 124) 28 พ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งครูหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 106) 12 พ.ค. 65