โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
คณะผู้บริหาร

นางณัฏฐพร ชินบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0933246390
อีเมล์ : jasmine_nattha@hotmail.com