โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องใน เทศกาลวันเข้าพรรษา ประจําปี 2565 นําโดยนายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี ผู้อํานวยการ โรงเรียน คณะครูบุคลากร และนักเรียน ซึ่งได้ทํากิจกรรม ณ วัดเทพปูรณาราม เพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและสืบทอดสิ่งดี ๆ ของสังคมไทยต่อไป ขอให้บุญ กุศลจากการทําบุญในครั้งนี้จงประสบผลแก่ผู้ที่ร่วมทําบุญทุกท่านและครอบครัว

 
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2565,14:57   อ่าน 309 ครั้ง