โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
E-Newsletter
กิจกรรมวันปิยะบหาราช ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕

นายพีระพงษ์ วิฐียสถิตย์กุล วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ เวลา ๐๙.00 น.
นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล ผู้อํานวยการ

ผู้อํานวยการโรงเรียน โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธีราชสดุดี พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นพิธีการดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเปี่ยมล้นไปด้วยจิตพึงระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ เปรียบเสมือนดวงใจของประชาชน ภายในพิธีการได้ดําเนินการถวายคํานับ ถวายบังคมพระบรมสาทิสลักษณ์ พิธีวางมาลา กล่าวคํา ประกาศราชสดุดี และร่วมยืนเคารพในบทเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นอันเสร็จพิธี


 

บรรณาธิการ : นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล ข้อความและการจัดทํา : ฝ่ายบันทึกภาพและเผยแพร่ข่าวสาร

ภาพ : ฝ่ายบันทึกภาพและเผยแพร่ข่าวสาร

 
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2565,22:14   อ่าน 304 ครั้ง