Articles by: tupkk

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา “ตุ้มโฮม -รวมใจ สายใยน้องพี่”

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา “ตุ้มโฮม -รวมใจ สายใยน้องพี่”

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by tupkk· · กิจกรรม
มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่าย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่าย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

ผอ.ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา […]

by tupkk· · กิจกรรม
การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ผอ.ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา […]

by tupkk· · กิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by tupkk· · กิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร […]

by tupkk· · กิจกรรม
ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร […]

by tupkk· · กิจกรรม
โครงการ1อำเภอ1ชุมชน ต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

โครงการ1อำเภอ1ชุมชน ต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร […]

by tupkk· · กิจกรรม
โครงการเข้าค่ายฝึกทักษะดนตรี-นาฏศิลป์พื้นเมือง

โครงการเข้าค่ายฝึกทักษะดนตรี-นาฏศิลป์พื้นเมือง

โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร และกลุ่มสาร […]

by tupkk· · กิจกรรม
พิธีประดับเครื่องหมายนายหมู่ รองนายหมู่ พลาธิการลูกเสือสามัญฯ

พิธีประดับเครื่องหมายนายหมู่ รองนายหมู่ พลาธิการลูกเสือสามัญฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร […]

by tupkk· · กิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจัดการขยะในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู และบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน เทศบาลนครขอนแก่น

โครงการศึกษาดูงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจัดการขยะในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู และบ่อกำจัดขยะบ้านคำบอน เทศบาลนครขอนแก่น

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

by tupkk· · กิจกรรม