Articles by: ธีระวัฒน์ แก้วจันทร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึก […]

กิจกรรมวันปิยมหาราช  ๒๕๖๑

กิจกรรมวันปิยมหาราช ๒๕๖๑

๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา […]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันสถาปนาตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันสถาปนาตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑”

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 0๘.00 น. ผู้แทนผู้อำนวยกา […]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น รับมอบ ถังขยะอินทรีย์ จากตัวแทนเทศบาลตำบลท่าพระ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น รับมอบ ถังขยะอินทรีย์ จากตัวแทนเทศบาลตำบลท่าพระ

ท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร และ คุณครูราตรี สมชม เป็นต […]

การอบรมครูผู้สอน เพื่อขยายผลพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (PLC-Kksec 25 Model)

การอบรมครูผู้สอน เพื่อขยายผลพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (PLC-Kksec 25 Model)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยการนำของท่านผู้อำ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนครูในการจัดการขยะ (Zero Waste)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนครูในการจัดการขยะ (Zero Waste)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพ […]

กตัญญู มุทิตาจิต ศรัทธา คารวะ … ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กตัญญู มุทิตาจิต ศรัทธา คารวะ … ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร […]

โครงการค่าย STEM Robotic TUPKK

โครงการค่าย STEM Robotic TUPKK

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ดร.ณัฏฐพร ชินบ […]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร […]

กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหารและองค์กรหลักโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้บริหารและองค์กรหลักโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการ ดร […]