Articles by: ธีระวัฒน์ แก้วจันทร์

งานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

งานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเ […]

รับการนิเทศติดตาม แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และแนวทางในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ

รับการนิเทศติดตาม แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และแนวทางในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเ […]

โครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์

โครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเ […]

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๓ พรรษา พระราชประสิทธิคุณ

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๓ พรรษา พระราชประสิทธิคุณ

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเ […]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.ณัฎฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเ […]

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเตรียมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเตรียมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเ […]

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวจวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวจวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยท่านผู้อำนวยการ […]

แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 2561

แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยท่านอำนวยการ ดร […]

กิจกรรมเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

กิจกรรมเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น นำโดยท่านผู้อำนวยการ […]