ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม

นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเ […]

โครงการแนะแนวทาง วางอนาคต

โครงการแนะแนวทาง วางอนาคต

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2560

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

กิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2560

กิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]

การประชุมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

การประชุมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศ […]