กิจกรรม

โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กรครั้งที่ 7

โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กรครั้งที่ 7

ดร.ณัฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ […]

by tupkk· · กิจกรรม
กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ  16 ปี

กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ 16 ปี

วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฐพร ชินบุตร พร้อ […]

by tupkk· · กิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแ […]

by tupkk· · กิจกรรม
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ปีการศึกษา 2562

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กรกฏาคม 2562  นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร มอ […]

by tupkk· · กิจกรรม
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษา : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2562 ( Summit Workshop : CAS U-School )

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษา : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2562 ( Summit Workshop : CAS U-School )

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร เข้าร่วมลงนามความร […]

by tupkk· · กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยการนำของ ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำน […]

by tupkk· · กิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรีย […]

by tupkk· · กิจกรรม
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

โครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการวิจัยและพัฒนา […]

by tupkk· · กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สาระรายวิชา สำหรับครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สาระรายวิชา สำหรับครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21

ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร จัดการอบรมการวิจัย โครงการพัฒนาคุณภาพครูเพ […]

by tupkk· · กิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น นำโดย ผู้อำนวยการโรงเ […]

by tupkk· · กิจกรรม